Dream to WIn! Promo

 Promo Dates : October 6, 2008 to November 19, 2008

END USERS PROMO MECHANICS:

1.  Sa bawat Dream Bundle 5900 (Php 5,900.00) or *8900 (Php 8,900.00) na iyong mabibili mula sa mga authorized Dream Dealer, ay nakapaloob ng mga sumusunod:

A. DREAM SATTELITE SYSTEM

   • 60cm Satellite Dish Antenna,

   • Homecast Integrated Receiver-Decoder (IRD),

   • DREAM Conditional Access Card (Smart Card)

* Ang Dream 8900 ay may 10 months advanced subscription

B. SCRATCH IT INSTANT TAMA SWEPSTAKES

   • (1) Diamond Dash and (1) Fast Cash Cards


 1. Ang Dream Boxes na may “Dream To Win!” stickers lamang ang kasali sa promo.


 1. Ang mga empleyado ng PMSI/ Dream Satellite, Pacific Online, Comworks, Inc., PCSO at kanilang mga sangay, dealers, suppliers, service centers, advertising at promotional agencies at kanilang mga kamag-anak hanggang 2nd degree na pagkakaugnay ay hindi maaaring sumali sa promo.


 1. Ang lahat ng decision ng Comworks, Inc. at ng PMSI/ Dream Satellite Philippines ay final, at mayroong pagsang-ayon na itinakda ng DTI.


 1. Ang promo period ay mula October 6, 2008 to November 19, 2008.
 

 

 
Back Home Archives